Skip to main content

Fundacje MikulskiART zaprasza na

Uroczysty koncert z okazji nadania prof. Daiuszowi Mikulskiemu tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Zelów“

09.03.2024, godz. 17:00
Dom Kultury w Zelowie

„Dariusz Mikulski i Przyjaciele“

Orkiestra Sinfonia Masovia
Dariusz Mikulski – dyrygent i solista waltornista
Aleksandra Gudzio – mezzosopran
Piotr Bartoszek – tenor
Zbigniew Ignaczewski – akordeon
Krzysztof Kamiński – fagot
Kamil Zawadzki – skrzypce

Program:

W.A. Mozart: Uwertura do Opery „Łaskawość Tytusa“
W.A. Mozart: Koncert na waltornię i orkiestrę nr 2 Es-Dur, KV 417
Sł. Kaczorowski: Concerto Giocoso II na fagot, akordeon i orkiestrę
J.Strauss: Uwertura do operetki „Zemsty nietoperza”
J.Strauss: Kuplety Barinkay’a z operetki „Baron cygański”
Fr. Lehar: Pieśń Wilji z operetki „Wesoła wdówka“
V.Monti: Czardasz na skrzypce i orkiestrę
G.Bizet: Habanera z opery „Carmen“

Rada Miejska w Zelowie na wniosek Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka przyznała tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Zelów profesorowi sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, waltorniście, drygentowi, promotorowi kultury i nauki, zelowianinowi Dariuszowi Mikulskiemu.
Uroczyste wręczenie tego tytułu nastąpi podczas koncertu Dariusza Mikulskiego wraz z orkiestrą symfoniczną, który odbędzie się 9 marca w Domu Kultury w Zelowie
Artysta swoje pierwsze muzyczne kroki stawiał w zelowskim Domu Kultury na zajęciach orkiestry dętej, by po latach występować na scenach w Polsce i zagranicą. Dariusz Mikulski obok działalności artystyczno-organizacyjnej prowadzi także działalność pedagogiczną. Za swoje osiągnięcia otrzymał wiele prestiżowych nagród m.in. jako jeden z najmłodszych w historii polskiej kultury, został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis“, od Marszałka Województwa Dolnośląskiego otrzymał „Nagrodę za Szczególne Osiągnięcia w Dziedzinie Kultury”, otrzymał także honorową nagrodę – Medal Akademii Muzycznej za wybitne osiągnięcia artystyczno-naukowe na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Dariusz Mikulski jest wybitnym artystą, bardzo cenionym pedagogiem oraz organizatorem życia kulturalnego w Polsce i za granicą. Możemy być dumni z jego dokonań i silnego poczucia tożsamości z rodzinnym miastem. W swoich publicznych wypowiedziach zawsze podkreśla, że Zelów jest miastem, w którym się urodził i wyrósł, przez co czuje się z nim szczególnie związany.
Przyznanie Profesorowi tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Zelów to świadectwo wyjątkowego uznania dla osoby o niekwestionowanych sukcesach i dużym autorytecie, która wnosi trwały i niepowtarzalny wkład w historię, rozwój, znaczenie i pozycję Gminy Zelów. To wyraz uznania dla jego nieocenionego wkładu w rozwój kultury oraz promocję naszej gminy na arenie krajowej i międzynarodowej.